Smultronställen

Här ska du kunna hitta information om intresssanta platser i och omkring Kumla

Björka lertag, fågelreservat i Kumlas sydvästra utkant

Blacksta, naturminne 2km söder om Kumla kyrka

Ekebymossen, högmosse 3km norr om Kumla

Hult, naturreservat söder om Tomta

Igeln, sjö söder om Pålsboda med fågeltorn

Järsjö hällar, biotopskyddad rasbrant söder om Kumla

Kvismaren, internationellt känt våtmarksområde för fåglar öster om Kumla

Kumla högar, naturpark i Kumla

Lekebacken, drumlin och fornminnesområde öster om Kumla

Hällkistan, naturreservat i Yxhult

Norra Mossby, naturreservat i Hällabrottet öster om Kumla

Nykvarn och Blackstaån, en 2km lång fin åsträcka söder om Kumla

Säbylund, herrgård engelsk park norr om Kumla

Södra Mossby, naturminne på kalkberggrund sydost om Kumla

Före detta Skarbysjön, med drumlinområde väster om Kumla

Viaskogen, tätortsnära naturreservat söder om Kumla

Öjamossen, högmosse med Kumlas enda naturliga sjö väster om Kumla