Södra Mossby

Södra Mossby, ca 0,5 ha är ett naturminne på kalkberggrund med stäppartad flora. Färgmadra, säfferot, gullviva, darrgräs, olvon är vanliga karaktärsväxter.
Läge : 7 km sydost Kumla efter väg Norra Mossby – Bredsätter.
Vägbeskrivning : Åk först 600 m söderut vägen Norra Mossby – Bredsätter, tag av nedfart österut ca 200 m söder om gamla ordenshuset, sen 400 m genom den huggna lövskogen. Naturminnet ligger intill den gamla sågen.