Årsmöte 2023

Fredag 3 februari hölls sedvanligt årmöte i föreningen.
Britt Eklöf valdes till ordförande för föreningen.
Ingalill Teljå avtackades efter lång och trogen tjänst i styrelsen.
Efter årsmötet fikade vi.