Hult

Fd skogvaktarbostället Hult ca 6 ha, är Kumla församlings sommargård.

Där en artrik lövskog dominerar med stora inslag av hassel, gamla almar och askar i förkastningsbranten. Gullviva, smörbollar, grönvit nattviol, tvåblad, nunneört, blåsippa och stort antal svamparter finns i området bl a. Stenknäck, nötkråka, mindre hackspett, kattuggla är intressanta fågelarter.

Är sedan 2006 naturreservat med Svenska kyrkan som förvaltare.

Läge: Ca 1 km söder om Tomta vägskäl i Hallsberg.

Vägbeskrivning: Åk vägen Hallsberg – Östansjö. S:t Olofs kapell ligger i nordöstra delen av området och alldeles intill järnvägsspåret från Motala. Området ligger efter vägens västra sida.