Skarbysjön (fd)

Fd Skarbysjön, Hardemo, ca 2 kv km

Den  intilliggande drumlinen går  i nord-sydlig riktning. Den är en hasselbacke med fin vår- och försommarflora ex nunneört, vårlök, blåsippa och lungört. Bäver lever i strandbrinken. Rastande flyttfåglar besöker området vid översvämningar vår och höst. Madmarkerna vid Alavi är renoverade som strandbete.
En ny mindre sjö är anlagd ca 500 m söderut, öster om vägen.
Läge: Fågelvägen ca 5 km väster om Hardemo kyrka.
Vägbeskrivning: 6 km sydväst Hardemo kyrka, efter Öjamossen sväng vänster mot Nälön, åk ytterligare 1 km, området ligger på vägens norra sida, liten gärdsväg leder ned till ån.