Hällkistan

Hällkistan, ca 3 ha stort kalkstensområde med hällekista från stenåldern, stenarbetarnas gamla trädgårdar samt ett äldre kalkstensbrottet . Runt hällekistan slås gräset och pga kalk i marken liknar floran Ölands alvar. Karaktärsväxter för området är bl a grusbräcka, harmynta, vårfingerört, back-lök, sötvedel, spåtistel.
Läge: 500 m söder från värdshuset Trilobiten (gamla Ytongs rustika kalkstens-byggnad) i Hällabrottet.
Vägbeskrivning : Tag av intill värdshuset Trilobit, åk söder ca 500 m på liten grusväg mot Hynneberg – Vesta. Området ligger på vägens östra sida.