Södra Mossby

Södra Mossby natutminne, ca 0,5 ha
Det är ett naturminne på kalkstensgrund med stäppartad flora. Säfferot, gullviva, darrgräs, klasefibbla, sommarfibbla olvon är vanliga karaktärsväxter. Färgmadran har sin västligaste utbredning här.
Läge : 7 km sydost Kumla efter väg Norra Mossby – Bredsätter.
Vägbeskrivning : Åk först 600 m söderut vägen Norra Mossby – Bredsätter, tag av nedfart österut ca 200 m söder om gamla ordenshuset, sen 400 m genom lövskogen, med mängder av blåsippor. Naturminnet ligger intill den gamla sågen.