Skarbysjön (fd)

Fd Skarbysjön ( Täljeån), ca 2 kv km med intilliggande drumlin i nord-sydlig riktning. Drumlinen är en hasselbacke med fin vår- och försommarflora ex nunneört, vårlök, blåsippa och lungört. Bäver lever i strandbrinken. Rastande flyttfåglar besöker området vid översvämningar vår och höst. Madmarkerna vid Alavi är renoverade som strandbete.
Läge: Fågelvägen ca 5 km väster om Hardemo kyrka.
Vägbeskrivning: 6 km sydväst Hardemo kyrka, efter Öjamossen sväng vänster mot Nälön, åk ytterligare 1 km, området ligger på vägens norra sida, liten gärdsväg leder ned till ån.