Blacksta

Blacksta naturminne, 0,5 ha, ligger på rullstensåsen mellan Kumla och Sannahed

Torrängsflora med den fridlysta backsippan samt brudbröd, svinrot, backnejlika, backanis, smultron, backglim m fl arter.2008 gjordes en insådd av nya backsippsfrön. I svackan nedanför, öster om området ligger ett fint kärr där flera sångfåglar häckar bl a näktergal. Ca 400 m söderut vid milstenen i Sannahed finns en den ovanliga växten guldkörvel.

Läge: Ca 2 km söder om Kumla kyrka.

Vägbeskrivning: Åk vägen Kumla – Sannahed (- Hallsberg) söderut ca 2 km, ligger alldeles intill vägens östra sida.