Kvismaren

kvismaren1

Kvismaren, internationellt känt våtmarksområde för fåglar, som till en del ligger i östligaste delen av Kumla. Området höll på att växa igen efter de stora sjösänkningarna och utdikningarna på 1800-talet. Men renoverades och blev till ett naturreservat på 70-talet. Nu ser man stora flockar av gäss och tranor höst och vår, örnar året runt och många sjöfåglar och småfåglar bl a. Bäver och utter har kommit tillbaka. Ormarnas uppvaknande och parningslek på våren är unik. Det finns en stor bilparkering, fågeltorn och gömsle invid Öbykulle, plattform vid Fiskingemaden och flera stigar att gå på.
Läge: 20 km rakt österut från Kumla i Ekebys östligaste del.
Vägbeskrivning: Åk vägen mot Ekeby och fortsätt till Torsta by, tag av österut (vänster). Nynäs herrgård och Kilsgården syns på vänster sida. Fortsätt över fälten.