Öjamossen

ojamossen1

Öjamossen, Hardemo ca 100 ha
Den är den enda högmossen på Närkesslätten och mycket lite exploaterad. Kumlas enda naturliga sjö, Älgasjön, ligger på mossen. En drumlin går i syd-nordlig riktning, Hullingeåsen. Änder, knipor, tranor, gökar, orrar besöker området. Växtligheten består av vanliga mossarter, t ex tranbär, rosling, kråkris, hjortron och sileshår. Från vägen leder en spångad stig ut till mossgölen och en nyanlagd rastplats. En skogsväg går på den skogsklädda drumlinen fram till några äldre sommarhus.
Läge: 3 km väster om Hardemo kyrka i Kumlas västra församling.
Vägbeskrivning: Tag av väg norr om Hardemo kyrkogårdsmur mot byn Öja, åk ca 3 km västerut tills mossen syns. Vid mötesplats börjar stigen ut mot Älgasjön.

ojamossen2