Brev från ordförande

Från ordföranden.

Tyvärr fick vi inställa det aviserade årsmötet i april.

Det som nu gäller är att vi inte kan ha något årsmöte , varken utom eller inomhus med mer än 8 personer. Eventuellt kan det bli ändringar från myndigheternas sida efter den 17 maj. Vi får avvakta detta.

Verksamhetsberättelsen för 2020 är klar och kommer att läggas ut på hemsidan under kommande vecka.  Likaså är årsbokslutet och revisionsberättelsen klara och de kommer också att läggas ut på hemsidan under kommande vecka.

Kallelse till årsmötet kommer också att läggas ut på hemsidan när vi kommer fram till något datum för detta.

När det gäller programmet för 2021 får vi ta en bit i taget på grund av 8 personers gränsen.

Det som gäller för närmsta tiden  är följande:

Lördag 8 maj kl 06.00, vårpromenad i Säbylund runt Djurskogen och parken. Samling vid Ekenäs. Glöm inte fika och ordentliga kläder, det kan vara kallt på morgonen och det är också blött i gräset. Tag med kikare. Turen tar ett par timmar och fika intas vid återkomsten till Ekenäs. Skulle antalet bli fler än 8 så får ”överskottet” ta en särskild runda vid Ekenäs. Ledare blir Yvonne Persson (019-571700 eller 073-6934362).

Under månaderna maj-augusti kommer vi ha träffar på onsdagarna mellan kl 14-19. Vi kommer då att arbeta i trädgården, samt underhållsarbeten på huset och uthuset m.m. Dessutom kommer vi vid några tillfällen ha en studiecirkel när det gäller rökning av fisk.

Du får räkna med att det blir fika och möjligheter till grillning vi dess träffar. Vi kommer också att göra små utflykter kring områdena runt stugan för att undersöka den biologiska mångfalden. Vid varje onsdag kommer det att finnas någon person som är från styrelsen eller utsedd av styrelsen som öppnar och stänger och talar om vad som är intressant att utföra just den dagen. Detta är ett experiment som vi sedan kommer att utvärdera inför framtiden.

Jag återkommer om läget när det gäller årsmötet och utflyktsprogrammet  om och när myndigheterna har släppt på restriktionerna.

Med vänliga hälsningar från er ordförande .

Åke Teljå

Brev från ordförande

Kära medlemmar.

 

År 2020 blev aldrig vad vi hade tänkt oss varken för befolkningen i Sverige eller i hela världen.

Det drabbade naturligtvis också kretsen av Naturskyddsföreningen i Kumla.

Vårt program fick dras ner till ett minimum. Alla inomhusmöten drogs in. Själv drabbades jag av en sjukdom ( dock inte corona) som kom att vara hela året och fortfarande har gjort mig till en mycket försvagad person.

Men nu skall vi gå vidare med år 2021.

Årsmötet kommer att äga rum utomhus vid Ekenäs, fredagen den 23 april, kl 18.30, med sedvanliga årsmötesförhandlingar och efterföljande fika. Inget föredrag.  Jag räknar också med att vi inte blir mer än 20 personer och det torde våra nuvarande trädgårdsmöbler räcka till

så att myndigheternas avstånd kan hållas mellan familjegrupperna. Den som vill och har möjlighet kan gärna ta med sig en egen trädgårdsstol.

Program för 2021, förvaltningsberättelse och ekonomisk redovisning för 2020 samt dagordning för årsmötet kommer att utsändas till medlemmarna i april före mötet.

Möten innan årsmötet kommer att vara röjningar i Säbylundsparken på onsdagsförmiddagar

den 24 mars och den 31 mars med början 08.30. Inga eldar kommer att göras vid dessa tillfällen så det blir ingen korvgrillning. Tag med fika och arbetskläder.

Lördagen den 10 april, kl. 08.00, har vi en utfärd till Igeln. Samling vid Kumla kyrkas församlingshems parkeringsplats. Glöm inte fika och kikare. Möjlighet att grilla.

Vi skulle också haft en uggleutflykt den 13 mars, denna är dock inställd.

Med vänliga hälsningar från föreningens ordförande

Åke Teljå