Kumla högar

Kumla högar, naturpark ca 0,5 ha, ligger i södra delen av Kumla tätort, på en åskulle av rullstensåsen. Gravfält från järnåldern, Kumlasmycket har hittats vid utgrävningar och rekonstruerats. Den fridlysta backsippan (största beståndet i Kumla) växer på högen liksom många andra torrängsarter såsom gullklöver, kattfot, backnejlika och backanis.
Vägbeskrivning: ca 300 m söder om Kumla kyrka efter Kungsvägens västra sida.