Lekebacken

Lekebacken, Hjortsberga ca 2 ha,

Området är skyddat enligt fornminneslagen.Det är från vikingatiden med gravar och domarring, stor stenhög från bronsåldern. Enebuskar, ljung och torrängsväxter dominerar området, som också har en vacker landskapsprofil. Backsippa, knölsmörblomma finns där bl a. Backsippebeståndet har ökat genom insådd under 2008 – 2013.
Läge: 1,5 km söder Älvesta, eller 1,5 km öster om Kumla vattenverk i Blacksta.
Vägbeskrivning: ca 1,5 km söder Älvesta vägkors, ligger i Hjortsberga by.