Björka lertag

Björka lertag, ca 30 ha,
Är ett f d lertag för Hallsbergs tegelbruk, som iordningställts som fågelreservat. Reservatet utvidgades 2012 med Via lertag som är nästan lika stort. Promenadstig och  två fågeltorn plus en plattform finns.
Fågelarter som häckar är brun kärrhök, tornfalk (vid ladan), sångsvan, mindre strandpipare, vattenrall, tofsvipa, sothöns, flera sångfågelarter samt övervintrande jorduggla, varfågel, skäggmes m fl. Vattensalamander och åkergroda finns där och grävling, rådjur, hare och räv besöker också ofta området. Åkergrodans lek är unik på våren, den blir då blå under kort tid. De så kallade LOD-dammarna intill besöks även av fåglar.

Läge:

500 m SV Kriminalvårdsantalten i Kumlas sydvästra utkant.

Vägbeskrivning:

Åk söderut förbi Kumla kriminalvårdsanstalt och följ skyltar mot Björka lertag. Även skyltat från gamla riksvägen mellan Kumla och Hallsberg.