Styrelsen

Styrelsen bestå av följande personer

Ledningsgrupp, 1:a sekreterare Britt Eklöf Tel:070-3677850
Ledningsgrupp Kristina Liljegren Tel: 070-8489844
Ledningsgrupp, kassör Yvonne Persson Tel:019-571700, 073-6934362
Ledamot, 2:a sekreterare Laila Jensen Tel: 073-648 38 26
Ledamot Åke Teljå Tel:019-578962, 070-3471940
Ledamot Ingalill Teljå Tel:019-578962
Ledamot Åke Nilsson Tel:019-228101, 070-3922337
Ledamot Britta Westergren Tel: 019-583452, 070-5834522
Ledamot Kent Wahlstedt Tel: 070-5815047

 

Övriga funktionärer

Stugfogde Ekenäs Kent Wahlstedt Tel: 070-5815047
Fågeltornsfogde Igeln
Hemsidesansvarig Åke Nilsson Tel:019-228101, 070-3922337

 

Verksamhetsberättelse

Här kan ni läsa om föreningens verksamhet för 2021 Verksamhetsberättelse för 2021