Styrelsen

Styrelsen bestå av följande personer

Ordförande Åke Teljå Tel:019-578962
V. ordförande Åke Nilsson Tel:019-228101, 070-3922337
Sekreterare Britt Eklöf Tel:070-3677850
Kassör Harry Gustafsson Tel:070-2159145, 0760-309272
Utbildningsledare Ingalill Teljå Tel:019-578962
Ledamot Yvonne Persson Tel:019-571700, 073-6934362
Ledamot Kristina Liljegren Tel: 070-8489844
Ledamot Britta Westergren Tel: 019-583452, 070-5834522

 

Övriga funktionärer

Stugfogde Ekenäs Harry Gustafsson Tel:019-5070411
Fågeltornsfogde Igeln
Hemsidesansvarig Åke Nilsson Tel:019-228101, 070-3922337

 

Verksamhetsberättelse

Här kan ni läsa om föreningens verksamhet för 2019