Hällkistan

Hällkistan, N Yxhult ca 3 ha.
Området är naturreservat sedan 2015. Kalkstensområdet med hällekista från stenåldern, stenarbetarnas gamla trädgårdar samt ett äldre kalkstensbrott . Runt hällekistan slås  gräset och  pga kalk i marken liknar floran Ölands alvar. Karaktärsväxter för området är bl a grusbräcka, harmynta, vårfingerört, back-lök, sötvedel, spåtistel sommarfibbla och klasefibbla. I sydöstra hörnet finns ett litet kalkrikkärr, där en mängd ängsnycklar (röd orkide) växer under normalår. Sommaren 2018 var för torr för att det skulle bli någon blomning.
Resevatet går ända ned till stenarbetsmuseett.

Läge: 500 m söder från värdshuset Trilobiten (gamla Ytongs rustika kalkstens-byggnad) i Hällabrottet.
Vägbeskrivning : Tag av intill värdshuset Trilobit, åk söder ca 500 m på liten grusväg mot Hynneberg – Vesta. Området ligger på vägens östra sida.