Program

 

Program för hösten 2019

Här kan du hämta hela programmet som en PDF

 

Söndag 18 augusti 09:00

Södra Kilsbergen.

Vi besöker Baggetorps hembygdsgård Tryggeboda limstensgruvor m.m.

Avresa från Coop Hallsberg kl. 09.00 eller Kumla kyrkas parkering 09.00

Ansvarig: Kerstin Johansson 076-782 80 60

 

Lördag 7 september 09:00

Svamputflykt

Vi åker till någon lämplig svamplokal.

Hans-Åke Sandberg hjälper oss sedan att identifiera svamparna.

Avresa kl. 9.00 från Coop Hallsberg eller Kumla kyrkas parkering 09.00

Ansvarig: Arne 0730-42 98 65

 

Lördag 21 september 09:00

Göljestigen.

Höstvandring längs en fin vandringsled i Kilsbergen.

Avresa från Coop Hallsberg kl. 09.00 eller Kumla kyrkas parkering 09.00

Ansvarig: Monica Nilsson: 073-068 90 45

 

Lördag 28 september 09:00

Höstslåtter samt städning vid Ekenäs.

Vi samlas för att slå gräset samt städa huset och trädgården.

Medtag fika och arbetskläder

Samling vid Ekenäs.

 

Onsdag 2 oktober 19:00

Månadsmöte.

Sedvanliga mötesförhandlingar.

Sturegatan 8 (hyresgästföreningens lokal).

 

Onsdag 6 november 19:00

Månadsmöte.

Sedvanliga mötesförhandlingar.

Sturegatan 8 (hyresgästföreningens lokal).

 

Lördag 9 november 08:30 – 13:00

Röjning i Säbylundsparken.

Tag med fika oc rejäla arbetskläder.

Samling vi parken

 

Onsdag 4 december 19:00

Månadsmöte.

Sedvanliga mötesförhandlingar.

Sturegatan 8 (hyresgästföreningens lokal).

 

Fredag 7 februar 2020 19:00

Årsmöte.

Sedvanliga årsmötesförhandlingar.

Sturegatan 8 (hyresgästföreningens lokal).