Program

 

Program för hösten 2018

Här kan du hämta hela programmet som en PDF

 

Söndag 23 september 08:45

Vandring runt södra Dovrasjön.

Vi har tidigare vandrat runt den norra Dovrasjön nu besöker vi den södra.

Samling Kumla kyrkas parkering 08:45

 

Lördag 29 september 09:00

Höstslåtter samt städning vid Ekens

Ta med fika och arbetskläder.

Samling vid Ekenäs 09:00.

 

Onsdag 3 oktober 19:00

Månadsmöte.

Sedvanliga mötesförhandlingar.
Rebecka le Moine kommer och talar om Biologisk mångfald.
Fika.

Sturegatan 8 (hyresgästföreningens lokal).

 

Onsdag 7 november 19:00

Månadsmöte.

Sedvanliga mötesförhandlingar.
Program kommer senare
Fika.

Sturegatan 8 (hyresgästföreningens lokal).

 

Lördag 17 november 08:30 – 13:00

Röjning i Säbylundsparken.

Tag med fika och ta på rejäla arbetskläder

Samling vid Parken

 

Söndag 18 november 17:00

Medlemmarnas bilder i Hallsbergsföreningen.

Kantakrogen Hallsbergs hembygdsgård.

 

Onsdag 5 december 19:00

Månadsmöte.

Sedvanliga mötesförhandlingar.
Program kommer senare
Fika.

Sturegatan 8 (hyresgästföreningens lokal).

 

 

Fredag 1 februari 2019 19:00

Årsmöte

Sedvanliga mötesförhandlingar.
Program kommer senare
Fika.

Sturegatan 8 (hyresgästföreningens lokal).