Lekebacken

Lekebacken, ca 2 ha, är en drumlin och ett fornminnesområde från vikingatiden med gravar och domarring, stor stenhög från bronsåldern. Enebuskar, ljung och torrängsväxter dominerar området, som också har en vacker landskapsprofil. Backsippa, knölsmörblomma finns där bl a.
Läge: 1,5 km söder Älvesta, eller 1,5 km öster om Kumla vattenverk i Blacksta.
Vägbeskrivning: ca 1,5 km söder Älvesta vägkors, ligger i Hjortsberga by.