Styrelsen

Styrelsen bestå av följande personer

Ordförande Åke Teljå Tel:019-578962
V. ordförande Åke Nilsson Tel:019-228101
Sekreterare Britt Eklöf Tel:070-3677850, 070-5588547
Kassör Harry Gustafsson Tel:019-5070411
Utbildningsledare Ingalill Teljå Tel:019-578962
Ledamot Yvonne Persson Tel:019-571700
Ledamot Kristina Liljegren
Ledamot Britta Westergren

 

Övriga funktionärer

Stugfogde Ekenäs Harry Gustafsson Tel:019-5070411
Fågeltornsfogde Igeln
Hemsidesansvarig Åke Nilsson Tel:019-228101

 

Verksamhetsberättelse

Här kan ni läsa om föreningens verksamhet för 2018