Lördag 9 juni, Vandring längs Hjortkvarnsån Extra programpunkt. Vi kommer att följa Hallsbergsföreningens tur efter ån. Kennert Allanssson guidar längs den vandringled han och hans vänner i PRO Hjortkvarn fick Hallsbergs kommuns miljöstipendiom för. Samling vid Kumla kyrkas parkering kl. 9:00, eller vid Hjortkvarnsskola lite före 9:30.  

Läs mer