Brev från ordförande

Från ordföranden.

Tyvärr fick vi inställa det aviserade årsmötet i april.

Det som nu gäller är att vi inte kan ha något årsmöte , varken utom eller inomhus med mer än 8 personer. Eventuellt kan det bli ändringar från myndigheternas sida efter den 17 maj. Vi får avvakta detta.

Verksamhetsberättelsen för 2020 är klar och kommer att läggas ut på hemsidan under kommande vecka.  Likaså är årsbokslutet och revisionsberättelsen klara och de kommer också att läggas ut på hemsidan under kommande vecka.

Kallelse till årsmötet kommer också att läggas ut på hemsidan när vi kommer fram till något datum för detta.

När det gäller programmet för 2021 får vi ta en bit i taget på grund av 8 personers gränsen.

Det som gäller för närmsta tiden  är följande:

Lördag 8 maj kl 06.00, vårpromenad i Säbylund runt Djurskogen och parken. Samling vid Ekenäs. Glöm inte fika och ordentliga kläder, det kan vara kallt på morgonen och det är också blött i gräset. Tag med kikare. Turen tar ett par timmar och fika intas vid återkomsten till Ekenäs. Skulle antalet bli fler än 8 så får ”överskottet” ta en särskild runda vid Ekenäs. Ledare blir Yvonne Persson (019-571700 eller 073-6934362).

Under månaderna maj-augusti kommer vi ha träffar på onsdagarna mellan kl 14-19. Vi kommer då att arbeta i trädgården, samt underhållsarbeten på huset och uthuset m.m. Dessutom kommer vi vid några tillfällen ha en studiecirkel när det gäller rökning av fisk.

Du får räkna med att det blir fika och möjligheter till grillning vi dess träffar. Vi kommer också att göra små utflykter kring områdena runt stugan för att undersöka den biologiska mångfalden. Vid varje onsdag kommer det att finnas någon person som är från styrelsen eller utsedd av styrelsen som öppnar och stänger och talar om vad som är intressant att utföra just den dagen. Detta är ett experiment som vi sedan kommer att utvärdera inför framtiden.

Jag återkommer om läget när det gäller årsmötet och utflyktsprogrammet  om och när myndigheterna har släppt på restriktionerna.

Med vänliga hälsningar från er ordförande .

Åke Teljå