Brev från ordförande

Kära medlemmar.

 

År 2020 blev aldrig vad vi hade tänkt oss varken för befolkningen i Sverige eller i hela världen.

Det drabbade naturligtvis också kretsen av Naturskyddsföreningen i Kumla.

Vårt program fick dras ner till ett minimum. Alla inomhusmöten drogs in. Själv drabbades jag av en sjukdom ( dock inte corona) som kom att vara hela året och fortfarande har gjort mig till en mycket försvagad person.

Men nu skall vi gå vidare med år 2021.

Årsmötet kommer att äga rum utomhus vid Ekenäs, fredagen den 23 april, kl 18.30, med sedvanliga årsmötesförhandlingar och efterföljande fika. Inget föredrag.  Jag räknar också med att vi inte blir mer än 20 personer och det torde våra nuvarande trädgårdsmöbler räcka till

så att myndigheternas avstånd kan hållas mellan familjegrupperna. Den som vill och har möjlighet kan gärna ta med sig en egen trädgårdsstol.

Program för 2021, förvaltningsberättelse och ekonomisk redovisning för 2020 samt dagordning för årsmötet kommer att utsändas till medlemmarna i april före mötet.

Möten innan årsmötet kommer att vara röjningar i Säbylundsparken på onsdagsförmiddagar

den 24 mars och den 31 mars med början 08.30. Inga eldar kommer att göras vid dessa tillfällen så det blir ingen korvgrillning. Tag med fika och arbetskläder.

Lördagen den 10 april, kl. 08.00, har vi en utfärd till Igeln. Samling vid Kumla kyrkas församlingshems parkeringsplats. Glöm inte fika och kikare. Möjlighet att grilla.

Vi skulle också haft en uggleutflykt den 13 mars, denna är dock inställd.

Med vänliga hälsningar från föreningens ordförande

Åke Teljå