Brev från ordförande

Från ordföranden. Tyvärr fick vi inställa det aviserade årsmötet i april. Det som nu gäller är att vi inte kan ha något årsmöte , varken utom eller inomhus med mer än 8 personer. Eventuellt kan det bli ändringar från myndigheternas sida efter den 17 maj. Vi får avvakta detta. Verksamhetsberättelsen för 2020 är klar och […]

Läs mer